Średniowieczne miasto z XIV wieku z licznymi zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem, mury obronne, studnia, podziemna trasa turystyczna

Zespół parkowo-pałacowy; rezydencja Czartoryskich, pamiątki po Tadeuszu Kościuszce

Wczesnobarokowy zamek z XVII wieku, zbiór powozów XVIII-XX w, park

Zapora wodna, elektrownia wodna, żegluga statkiem białej floty po sztucznym Jeziorze Solińskim, pętla bieszczadzka

Przejazd zabytkową kolejką wąskotorową (1904r.) na trasie Przeworsk – Dynów przez park krajobrazowy i jedyny w Polsce tunel o długości 602